top of page

BILD?

KBT = KOGNITIV BETEENDE TERAPI

KBT är en del av ECS, där vi tillsammans kartlägger och sorterar ut vad som hindrar dig från att lyckas med det du önskar.

Vad?

Ibland når vi inte hela vägen trots att vi jobbar på och anstränger oss. Kanske finns det saker som skaver som vi inte riktigt själva kan identifiera, men som ligger i vägen för att vi ska lyckas fullt ut. Då kan lite hjälp att sortera bland våra tankar, känslor och vårt beteende behövas.

 

I Kognitiv Beteende Terapi, KBT, intresserar man sig för specifika händelseförlopp som skapar problem. Ett av de viktigaste målen med denna terapiform är att via språket, tankarna och beteendet, lära klienten att både reglera och stå ut med sina känslor och öka insikten om att förändring går att åstadkomma genom inlärning.

 

Alla kan lära sig att skapa ett bra liv och att hantera komplexa fenomen, som känslor och tankar, som kanske stoppar dig ifrån att lyckas med det du önskar uppnå.

Hur?

Jag som terapeut är både lärare, vägledare och coach som kombinerar undervisningstekniker som får klienten att själv dra slutsatser och komma till nya insikter.

 

På grund av metodens starka forskningsstöd har KBT fått en allt tydligare förankring i statliga och kommunala vårdinsatser. Ytterligare en orsak till detta är att metoden uppfattas som lättbegriplig och vardagsnära.

Jag arbetar även med Acceptance and Commitment Therapy, ACT,  som benämns som tredjevågens KBT, och handlar om att identifiera och ta riktning mot vad man tycker är viktigt i livet. 

 

Tillsammans kartlägger vi och sorterar ut vad som stoppar dig från att lyckas med det du önskar, vare sig du vill njuta av din häst i skogen eller tävlar på högsta nivå.

bottom of page