top of page

SITSTRÄNING

Sitsträning är en del av ECS, och syftar till att medvetandegöra de svaga länkarna i din sits och rätta till dem så att du och din häst kan prestera bättre.

Vad?

En god sits är a och o som ryttare. När sitsen är på plats får inte bara du lättare att komma till ridning, din ridlärare får lättare att instruera dig och inte minst får din häst lättare att bära dig, förstå dina signaler och en möjlighet till ett friskare liv då snedbelastning skapar förslitningsskador.

 

Att sitsen är viktig vet de flesta ryttare vid det här laget. Få vet dock vad de behöver göra och hur de ska göra för att förbättra den eller varför det inte alltid går som man vill trots ridlärarnas instruktioner att ” sträcka upp sig, sänka hälarna, lyfta blicken osv.  

Många vet inte heller hur mycket en felaktig sits påverkar hästens förmåga att prestera (1)*. Forskningen visar att du kan bli en mer symmetrisk ryttare av att träna dig själv och bara genom 1 timmes specialdesignad ryttarträning / vecka, kan du uppnå en mer symmetrisk häst samt att hästens steglängd kan öka med 8,4% på bara 2 månader (2)*.

Hur?

Jag arbetar både avsuttet och uppsuttet enligt mitt system för bästa resultat. Jag ersätter inte din ridlärare utan fungerar som ett komplement där jag är expert på ryttaren och ridläraren är expert på kommunikationen mellan häst och ryttare. Därför samarbetar jag också med olika ridlärare och tränare runt om i världen.

Syftet med den sitsträning jag erbjuder är att identifiera och medvetandegöra de svaga länkarna i din sits, samt ge verktyg och hjälp som du kan arbeta vidare med på egen hand.

* (1) och (2). Mer information under forskning.

bottom of page