top of page
HRV = HEART RATE VARIABILITY TRAINING 

HRV-träning är en del av ECS, och är för dig som vill träna upp kroppens förmåga att skapa fysiologisk samstämmighet via andningen, så att du kan hantera stress, öka kroppens återhämtnings-förmåga och på så sätt prestera som bäst när du behöver det. HRV används framgångsrikt bland elitidrottsmän/kvinnor inom flera sporter och som effektiv stresshantering. Metoden är effektiv och enkel att använda, ett redskap för livet!

Vad?

Vårt autonoma nervsystem (ANS) består av sympatiska (gas) och parasympatiska (broms) nervsystemet vilket kommunicerar från vårt hjärta till vår hjärna hela tiden. Hjärtat slår olika fort och långsamt vilket skapar rytm, HRV= Hjärt Rytm Variation.

Vi behöver både gas och broms för att fungera optimalt. Utan gas skulle vi inte komma upp ur sängen på morgonen och utan broms skulle vi inte somna på kvällen.

Dagens samhälle bygger på att vi ska vara nåbara dygnet runt i kombination med ett konstant informationsflöde m.m, vilket ökar dominansen av gas. För att balansera

detta behöver vi skapa utrymme för vila.

Så fort vi upplever obehagliga känslor, som för många kommer i pressade situationer, så slår hjärtat

osamstämmigt (ryckigt) där ofta sympatiska systemet (gasen) dominerar. Denna rytm skapar en signal av obalans från hjärtat till hjärnan som bl.a. ökar aktiviteten i amygdala (våra känslominnen) och aktiverar våra stresshormon som tex kortisol. Det är nu vi upplever fara och kroppen går på högtryck vilket kan skapa sämre sömn, högt blodtryck, ångest, sämre återhämtningsförmåga och lägre prestationsförmåga. Vi blir spända vilket fortplantar sig vidare till hästen.

I tävlingssituationer aktiveras just detta och vår prestation kan bli sämre än vad vi kanske presterar på träning. Misströsta inte, det är fullt möjligt att via enkla andningsövningar träna systemet och på så sätt "lura kroppen" att läget är lugn.

När vi balanserar upp vårt autonoma nervsystem ökar aktiviteten i vårt kortex (tänkande hjärnan) och vi aktiverar våra uppbyggande hormoner som tex DHEA. HRV-träning påverkar, genom fokusering och andnings-övningar, vårt autonoma nervsystem till mer samstämmighet mellan ”gas och broms”.  

HRV bygger på att lära kroppen att skapa inre balans i lugn miljö för att sedan klara av att behålla den balansen i svårare och mer kritiska situationer som till exempel vid tävling. Det kan räcka med 10 min / dag under 3-9 veckor för att kroppen ska skapa ett nytt normalläge.

Hur?

Personligt möte minst 3 gånger under en period om 9 veckor, ca 50 min / tillfälle. Vi mäter och räknar ut din inre ålder, före och efter denna 9 veckors period. Däremellan arbetar du självständigt med enkla övningar som du utför där det passar dig.

bottom of page