top of page
ECS = EQUITUM COACHING SYSTEM 

Mitt mål med ECS är att leda dig, fysiskt och mentalt, mot din fulla potential så att du och din häst har bästa möjliga förutsättning att lyckas vare sig du tävlar på högsta nivå eller vill njuta av en skön tur i skogen.

Vad? 

 

Equitum betyder ryttare på latin och ECS är ett coaching system som jag har skapat för att träna ryttare, fysiskt och mentalt. Som ryttare arbetar vi dagligen med att träna våra hästar men glömmer lätt oss själva.  

 

Systemet är individanpassat och varje person får sitt eget recept beroende på vad de behöver förbättra.

Genom kroppskännedom och medvetenhet jobbar jag med universella hållningsprinciper, biomekanik, styrka, rörlighet, balans och koordination. Vi rättar till det som inte fungerar och på så sätt skapas nya banor i hjärnan som i sin tur leder till en liksidig ryttare, eller en ryttare i balans. 

Vid tävling då många upplever att hästen blir spänd kan vi via kunskap om vårt energisystem och genom andetaget lära oss att slappna av, vilket i nästa steg fortplantar sig vidare till hästen. Dessutom är andningen och avslappningen viktig för vår återhämtning då arbetet i stallet är tungt och slitsamt. 

Som coach och terapeut jobbar jag med KBT-terapi, ACT, mentalträning, stresshantering, meditation och medveten närvaro. Jag jobbar även med målsättning, planering, strategi och struktur för att du som ryttare ska nå de mål du önskar.

 

ECS har en förmåga att synliggöra, utmana och stärka våra svaga sidor, därför är det ett perfekt komplement till ridningen.

 

Koalescens är inom molnfysiken en process för vattendroppar som genom sammanslagning smälter ihop och bildar en större droppe. Som ryttare är det vårt ultimata mål, "att bli ett med hästen", likt två droppar som möts och förenas till en.

 

Mitt syftet med ECS är att skapa förutsättning för koalescens mellan ryttare och häst.  

Hur?

 

Tillsammans, på ett inledande möte, gör vi en individuell plan som syftar till att du ska bli en bättre ryttare vare sig du vill tävla eller njuta av en skön tur i skogen.  

Träningen sker både av- och uppsutten med fokus på dig som ryttare och som ett komplement till din vanliga ridlärare, inte en ersättare.

Mellan mötena får du enkla och effektiva hemuppgifter. 

 

ECS systemet bygger på:

 • Forskning (empirisk och evidensbaserad)

 • Psykologi (psykoterapi, KBT och ACT)

 • Yoga

 • Hjärnan, neuroplasticitet

 • Fysiologi

 • Biomekanik

 • Kroppsmedvetenhet, proprioception

 • Konditionsträning

 • Läran om energisystemet

 • Farscians påverkan på kroppen

 • Andningsövningar, pranayama

 • Ayurveda

 • Balans

 • Styrka 

 • Rörlighet

 • Medvetenhet (mindfulness)

 • Stresshantering (HRV och meditation)

 • Planering

 • Målsättning

 • Strategi

För att träna med mig, behövs Ingen tidigare erfarenhet, bara en vilja att förbättra din ridning.

Joao Torrao. Internationell dressyrryttare, Grand Prix nivå. 2020.03.06

bottom of page